Om oss

Mäklare med erfarenhet från företagsledning

Vi företagsmäklare som driver Svensk Företagsförsäljning i Örebro är ett partnerägt företag och alla som på något sätt är anslutna till oss har själva erfarenhet av företagsledning på olika befattningsnivåer.

Vi har valt att ge rätt uppdrag till rätt mäklare för att arbetet vi gör skall ske så effektivt som möjligt. Det är positivt både för dig och för oss eftersom vi har en insikt i hur bolagsvärlden fungerar och vad den kan kräva, både när det kommer till små och stora frågor.

företag-möte-två-män-penna-kontraktskrivning-köpa-sälja-företag-signa

Vi arbetar opartiskt och professionellt

Företagsmäklare Örebro har sedan start värderat att vara opartiska eftersom vi tror att det leder till lyckade affärer både för säljare och köpare. För att kunna göra ett så noggrant arbete som möjligt har vi utformat flertalet olika värderingsmodeller som vi använder oss av för att kunna fastställa vad en befintlig verksamhet har för marknadsvärde. Vi väljer alltid den modell som är bäst lämpad utifrån förutsättningarna.

Vi är mycket mer än bara en mäklare

En traditionell företagsmäklare har sitt största fokus på att ta hand om försäljningen av ett företag, men vi vill erbjuda mer än så. Därför tar vi hand om alla ägarförändringar och kan göra bevakningar på specifika verksamheter enligt önskemål från våra uppdragsgivare.

Vi har valt att sammanställa all den kunskap vi besitter för att erbjuda er en helhetslösning.